Kontakt

Stefan Dahlgren: VD. civ ing VoV.          

070 482 48 78.  förnamn@dahlgrenpk.se

Andreas Dahlgren: Fastighetsingenjör.   

072 309 02 58.  förnamn@dahlgrenpk.se

Oscar Cederfeldt: Anläggningsingenjör.  

073 302 22 20.  förnamn@dahlgrenpk.se

Helena Blix Dahlgren: Administration.    

070 47 112 47.  förnamn@dahlgrenpk.se


Dahlgren Projektkompetens AB

Sveavägen 155

113 46 Stockholm