Våra tjänster  

Vi erbjuder tjänster som:

Byggherreombud / Projektkoordination där målet ofta är att inom ramen för ett investeringsbeslut leverera en helhetslösning med rätt avkastning. Uppdragen innehåller genomförande av byggprojekt, hyresförhandlingar, uthyrning och anpassningar.

Bygg- och projektledning i nära samarbete med våra kunder.

Förvaltningsuppdrag där vi kan utgöra ett stöd inom förvaltning och teknisk förvaltning vid t ex vakanser.